Jsem potěšena Vaší návštěvou na webových stránkách pohovorjehra.cz. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Takto získané osobní údaje budou užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách. Vaše osobní údaje shromažďuji jen tehdy, když mi je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo  na realizaci smlouvy apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete.

Zásady ochrany soukromí

1) Neposílám nevyžádané e-maily
2) Vaši emailovou adresu nikdy nepronajmu třetím stranám.
3) V každém mnou zaslaném emailu, je možnost se odhlásit a již nikdy ode mne žádnou zprávu nedostanete.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Přijímám a dodržuji technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Vaše údaje nikdy nejsou předávány žádným jiným osobám, firmám ani agenturám.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám Vaše osobní údaje pro zákaznickou administrativu, k fakturaci, na ankety týkající se mých produktů a na zasílání informací zdarma.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Pro technické zajištění zpracování a správu Vašich osobních údajů, které mi poskytujete, využívám služby společnosti Firma 2.0 s.r.o., se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, IČ: 29210372.

Možnost odhlášení

Vaše údaje jsou používané k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.  V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Když navštívíte jakékoliv webové stránky, zaznamenají webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které je navštívíte, webové stránky, které u mne navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu nepoužívám k ničemu jinému než k zasílání svých obchodních sdělení, včetně zasílání informací o  nabídce produktů a služeb, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

 

Leave A Response

* Denotes Required Field